– Vi har per dags dato 29 spelarar. Av desse er tre overårige, og vi har søkt dispensasjon på ein spelar. Vi håper at vi får dette til, og då stiller vi med to lag der det truleg vert 15 spelarar på det eine laget, og 14 på det andre, seier trenar Arnstein Sandvik som har med seg Arnt Helge Bjerknes (Ørsta) og Rafa Bermudez (Volda) i staben.

– Alle får eit tilbod

DanaCup starter om litt over to veker, og laurdag 20. juli reiser klubbane sørover til Danmark. Ørsta har ikkje hatt ein fellescup som laga har samla seg om dei siste åra, og har i staden vore representert med ymse lag både på DanaCup, Gothia Cup og Norway Cup. I år vert DanaCup fotballcupen som Ørsta-laga deltek i. I tillegg til dei to G17-laga stiller Ørsta med eige G16- og G14-lag. Volda har i tillegg eit G15-lag og to jentelag som deltek i turneringa. Årsaka til at det vart samarbeid mellom klubbane var for å gje det beste sportslege tilbodet til spelarane.

– Vi har snakka om det tidlegare, og det passa seg slik at alle fekk eit tilbod. I Volda hadde dei eigentleg for mange spelarar, medan vi hadde litt for få i Ørsta. Når vi samarbeider vart det ideelt med to lag. Vi ser på samarbeidet som positivt. Klubbane samarbeider allereie om Kiwi-Cup, og då kan vi også samarbeide om tilbod til spelarar. Truleg vil vi prøve å spisse litt eit av laga, men med dei spelarane som er tilgjengeleg skal det verte to gode lag. Vi får også med oss ein spelar frå Sogndal, i tillegg skal tidlegare Ørsta-spelar Håkon Opsal vere med oss, seier Sandvik.

Førebuingar

For å førebu seg til DanaCup trenar no G17-spelarane tre gonger i veka saman. Torsdag hadde dei trening på Volda stadion, og komande veke vert det treningar på grasbana i Ørsta.

– Vi deler litt på treningane, og det er kjekt for spelarane å sjå litt nye ansikt og verte kjende med kvarandre før DanaCup. Mitt mål er at spelarane skal få like god oppfølging uavhengig av lag.

I gruppespelet møter samarbeidslaga motstand frå Danmark, Noreg, Sverige, Skottland og Makedonia.