Ørsta fekk anka avvist og får ikkje rykke opp: – Nedslåande