Alpetrippelen, nytt samarbeid i fjell-løpa på Sunnmøre

foto