Alpetrippelen, nytt samarbeid i fjell-løpa på Sunnmøre