– Vi skal vere kritiske når vi evaluerer, men vi kan ikkje berre sjå på det negative

foto