Likar du å gå på tur, og har du tips til fine turmål?

Då kan du no tipse om dette, melder Ørsta kommune på heimesida.

StikkUT!-sommarsesongen er frå 1 mai til 31 oktober.

– Og no er det tid for å få innspel for kva for 15 turar det er ønskjeleg vi har som StikkUT! turar i år, skriv kommunen.

Det er nokre kriterium som gjeld:

 • Turskildring i www.morotur.no

 • Avklaring med grunneigar at det er OK at turen blir ein Stikk UT!-tur

 • Sjå til at turmålet ikkje er i konflikt med sårbart dyreliv

 • Unngå turar i hekkeområde/ved drikkevasskjelder/sårbar natur (myr) osv.

 • Unngå turar gjennom beiteområde for storfe

 • Vurdere om stien/råsa toler auka ferdsel

 • Alle kommunar bør ha minst ein trillevennleg tur, gjerne fleire (kan gjennomførast med barnevogn/sykkel/rullator/rullestol)

 • Nærturar der folk bur

 • Tilgjengeleg parkeringsplass for minst 4 - 5 bilar

 • Helst minst ein tur i kvar bygd

 • Berre etablerte turmål (ikkje bruk Stikk UT! til å gå opp nye stiar)

Frist for å melde inn framlegg er torsdag 9. februar.