Billettane til Volda-damene sin opningskamp i den nye storstove vart rivne bort på nokre minutt

foto