Nystarta hestesko-klubb i Trehestbygda søkjer støtte til hestesko

foto