Ørsta stadion kan verte underkjent - må ha nytt dekke