I seniorklassa er dei rivalar, i guteserien er dei krinsmeistrar saman