Heidrar eldsjela Syver med minnestein og plakett

foto