– Tilbodet kan kanskje plukke opp dei som ikkje er aktive i dag

foto