Tap i første heimekamp: – Gutane gjer ein heltemodig innsats

foto