– Riktig for oss å prøve kvalifiseringa til noregsserien