Alt i alt er det ikkje poeng og resultat vi er mest stolte over, men det å lykkast og oppleve meistring