Seniorlaga tilbake på treningsfeltet med restriksjonar