Avlyser arrangement og har digitalt kretsting

Futsal: Den komande futsalrunden i Gomerhuset og Usteinhalen er utsett/avlyst. Her frå futsalturnering i Ørstahallen. 

Sport

Sunnmøre fotballkrets har bestem seg for å avlyse eller utsette alle arrangement fram til tidlegast 18. januar. Dette gjeld følgjande arrangement.

 • Futsal:
  Futsalrunden som er sett opp 16.- og 17. januar i høvesvis Gomerhuset og Ulsteinhallen er utsett/avlyst. Dette gjeld for klassene G10, G12, G13, G14, J10 og J15.
 • Satellittnivået 12 år:
  Planlagde aktivitetar i de ulike satellittgruppene blir utsett/avlyst i perioden fram til 18. januar.

 • By- og kretslagsaktivitet:
  Planlagde aktivitetar på de ulike by- og kretslag blir utsett/avlyst i perioden fram til 18. januar.
 • NFF Grasrottrenarutdanning:
  Oppstart av ulike delkurs vert ikkje gjort før tidlegast i slutten av januar.

 • Andre trenarkurs:
  Invitasjon vil bli sendt ut fortløpande i januar – men oppstart tidlegast i februar.

 • Andre møtearenaer trenarutvikling:
  Invitasjonar kan bli sendt ut fortløpande i januar.

 • Dommar:
  For dommar og seriespel har ikkje dei nye restriksjonane noko påverknad på planlagde dommarsamlingar, sidan det ikkje er planlagt nokre samlingar før tidleg i februar.

Kretstinget skulle etter planen bli arrangert 9. januar. I staden for fysisk oppmøte blir det digitalt kretsting.