Styrker samarbeidet med handballen i Ørsta

– Det er heilt avgjerande med engasjement frå lokalt næringsliv

Forlengjer samarbeidet: Vartdal Plast og Kiwi Ørsta styrkar samarbeidet med Ørsta IL handball. Frå venstre: Sven Castberg, Jan Endre Vartdal, Henriette Worren, Arne Johan Rebbestad og Tor Egil Meland. 

Sport

I løpet av det siste året har Ørsta handball opplevd stor vekst i medlemsmassen, stort enga- sjement og auka aktivitet både på breidde- og seniornivå. No styrker dei og samarbeidet med to av sponsorane.