45 på friidrettsskule i Ørsta

Denne veka er 45 born frå Ørsta og Volda kommunar samla til friidrettsskule på Ørsta Stadion.

Deltakarar og leiarar klare til innsats på Ørsta Stadion.  Foto: Svein Nordal

Sport

Seks- til elleveåringane er samla i tre dagar, og får prøve seg på alle friidrettsgreiner dei to første dagane: 60-meter, lengre distansar, høgde- og lengdehopp, spyd- og sleggekasting.