Ny sponsoravtale og gåve til nytt tribuneanlegg

Ny avtale for fotballen

Ørsta IL fotball er ein av dei største fotball- klubbane på Sunnmøre. Sparebanken Møre vert med vidare som hovudsponsor i tre nye år. I tillegg er banken med på å realisere nytt tribune-anlegg på Aurstad Arena.

Ny avtale: Sparebanken Møre vert med vidare som hovudsponsor for Ørsta IL fotball i tre nye år. I tillegg gjev banken 100.000 kroner til realiseringa av tribuneanlegg på Aurstad Arena.F.v. Sigrun Åmbakk (Sparebanken Møre), Arnstein Sandvik (dagleg leiar Ørsta IL fotball), Tov Lerheim (leiar Ørsta IL fotball) og Line Wiik Bjerknes (banksjef Sparebanken Møre).  Foto: Joachim Åsebø

Sport

– ØIL er svært fornøgde med å ha ein så solid aktør som Sparebanken Møre med på laget, seier dagleg leiar i Ørsta IL Fotball, Arnstein Sandvik.

Ørsta IL Fotball har om lag 530 aktive medlemmar i dei ulike jente- og gutelaga. Dei siste åra har klubben hatt ei stor auke i talet på aktive spelarar.

– Det er kjekt å sjå at dette gjeld særskilt på jentesida, som klubben har hatt eit spesielt fokus på, seier Sandvik.

– Vi har vore samarbeidspartnar for ØIL fotball i seks år. Vi inngjekk avtale i 2013, same år som vi også gav 1,5 millionar til fotballhallen (Kiwihallen). Dette har vore eit godt og nært samarbeid som vi no ser fram til å fornye med tre nye år, seier banksjef Line Wiik Bjerknes i Sparebanken Møre.

– Med samarbeidsavtalen er Sparebanken Møre med på å gi born og unge gode oppvekstvilkår. Det trur vi vil bidra til at Ørsta også i framtida vil vere ein attraktiv stad å bu, og det er viktig for oss, legg Bjerknes til.

Gåve til nytt tribuneanlegg

Ørsta IL fotball har planar om å bygge tribuneanlegg på Aurstad Arena. Det skal vere sitjeplassar til rundt 250 personar under tak. Sparebanken Møre har no gitt ei gåve på 100.000 kroner til tribuneanlegget.

– Dette bidraget gjer at vi får realisert tribuneanlegget før sesongstart, noko vi er veldig glad for, seier Sandvik.

I samband med bygginga av Ørstahallen har Ørsta IL fotball hatt mellombelse klubblokale. Når hallen opnar i slutten av januar vil klubben og få nye lokale.

– Vi driv også ei populær fotballfritidsordning (FFO), og vi gler oss til å flytte inn i nye lokale i den flotte Ørstahallen.

Eit av satsingsområda for klubben vidare er skulering av trenarar i heile klubben.

– Som kvalitetsklubb har ØIL fotball fokus på best mogleg tilrettelegging for brukarane, og som breiddeklubb ser vi fram til å vidareutvikle eit best mogleg tilbod for brukarane våre.