Kjem vi frå eit frø eller frå Gud sin tanke?

foto