Stian er bonde «down under»

– Litt dritarbeid må du berre rekne med, men eg har ingenting å klage på

Sauefarm: I New Zealand jobbar Stian Berg med 3.500 sauer som har 6.000 lam. Kontrasten til garden heime på Urke kunne ikkje ha vore større. Der har dei om lag 100 vinterfôra sau, i tillegg til 10 geiter. Alle foto: privat 

Det er både variert og kjekt. Litt dritarbeid må du berre rekne med, men eg har ingenting å klage på

reportasje

Når du er halvt kiwi og halvt urkebygding, er du ikkje tungbedd når onkelen din på andre sida av verda bed om hjelp til å drive garden.