Gir overskotet frå fotoutstilling til Norsk Luftambulanse etter rygg- og bekkenbrot:

Marius vart utsett for ei dramatisk ulykke. No gir han pengar til luftambulansen som henta han i fjellet.

Marius Beck Dahle gir overskotet frå si første fotoutstilling i takkegåve til Norsk Luftambulanse.

Utstilling: Den første utstillinga til Marius Beck Dahle heng no oppe på Fugl Føniks i Ørsta. Overskotet frå salet gir 29-åringen til Norsk Luftambulanse.  Foto: Joachim Åsebø

Denne utstillinga hadde kanskje ikkje vore mogleg utan innsatsen frå Norsk Luftambulanse

reportasje

Dei henta den aktive friluftsmannen ut frå fjellet, etter at han braut ryggen og bekkenet i ei speedflying-ulykke i 2015.