Å gøyme seg for innbyggjarane

foto
Røysting: Frå møtet i samfunnsutvalet denne veka. Foto: Janne-Marit Myklebust