– Komplekst og uoversiktleg

foto
Kritisk: FAU ved Vikemarka skule (bildet) kjem med fleire kritiske innvendingar mot skuleseksjonen sitt framlegg til ferie-SFO i Ørsta kommune. Foto: Janne-Marit M. Falch