"Vedkomande har mest truleg kasta dømmeevne, samvit og hjartet sitt utfor skrenten i lag med alt skrotet"

foto
Foto: Tove Halse Digernes