Så er ho her – den kalde fine tida. Snømokene har dei fleste ikkje hatt bruk for enno, men i fjellet er det godt med snø. Skisentera har alt hatt fleire dagar med fine forhold, enn heile førre vinter til saman.

Volda skisenter fyller 50 år i år. Men Ørsta skisenter er eldre. Skisenteret på Bondalseidet var ei stor lokal satsing i si tid, som også sentrale personar frå alpinmiljøet i Volda støtta. I gode snøår har Reset og Bondalseidet utfyllt kvarandre, men samstundes er skisenteret i Volda ein konkurrent til storebroren i Ørsta. Å få til samarbeid har stranda på skepsisen mellom urørstingar og urvoldingar

Ein god start på året kjem godt med. Begge slit med dårleg økonomi etter fleire dårlege sesongar. Ein snøvinter kan gjere at begge overlever eitt år til, eller to, eller tre. Men realitetane synest klare: Vintrane vert mildare, skisesongen kortare, og grensa for kva som er snøsikkert kryp stadig oppover.

Tradisjonen tru har begge offensive investeringsplanar, og dei treng både offentlege og private pengar for å få det til. Spørsmålet er om det ikkje er på tide å innsjå at det kan bli krevjande nok å halde liv i eitt skisenter i Ørsta-Volda. Og det er ikkje tvil om kva for eit anlegg som har størst potensial. Bondalseidet kan bli eit regionalt senter for ski, men også for sommarturisme, med eit variert nett av turvegar, og stolheis.

Det er synd å måtte dempe entusiasmen til dei mange frivillige som legg ned mykje gratisarbeid ved skisenteret i Volda. Personleg har eg hatt mange fine opplevingar på Reset, saman med mine born. Men dei som sit på dei offentlege og private pengesekkane bør sjå framover når dei avgjer kva som skal satsast på av dei to skisentera.

Ja, den kalde fine tida er her. Men vi må ikkje gløyme at ein kvit desember ikkje lenger er det normale.