– Barnehageplassar er heilt avgjerande

foto
For liten: Sæbø barnehage. Foto: Janne-Marit Myklebust