Jeg jobber som LIS i radiologi i Volda. Jeg er særdeles glad i arbeidsplassen min, kollegene mine og sykehuset som helhet. Vi har et inkluderende arbeidsmiljø med godt tverrfaglig samarbeid. Samtlige av kollegaene mine, fra teknisk avdeling til overlegenivå, jobber for å få den beste pasientbehandlingen.

Jeg er stolt over arbeidsplassen min og glad i jobben min, men er verken fornøyd eller stolt over er ledelsen i helseregionen min.

Følelsen jeg fikk i dag da jeg leste administrerende direktør Stig Slørdahl sin innstilling, med ønske om å videreføre planen med innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal våren -24, er oppgitthet. Denne innstilling føyer seg dessverre til en lang rekke av det, som i mitt hode er en fjern virkelighetsforankring, med å prioritere en illusjon av økonomisk stabilitet langt foran pasientsikkerhet og respekt for de ansatte.

Å være høyeste leder i en helseregion hvor du nekter å stole og lytte på dine ansatte er for meg uforståelig. Da nesten ni av ti leger på St. Olav mener at pasientsikkerheten er truet grunnet Helseplattformen og fire av ti vurderer å finne seg en ny jobb av samme grunn. Det er også lignende tall ved undersøkelse blant leger i Helse Møre og Romsdal.

Jeg klarer ikke å finne meg i å ha en arbeidsgiver som viser så stor grad av manglende respekt for oss som fagpersoner. At man i dokumentene til det kommende styremøtet ønsker en «tiltakspakke» for å trygge de ansatte, gjør meg forbauset. Om en tiltakspakke kunne løse problemene med Helseplattformen på et par måneder hadde vi ikke vært der vi er i dag!

Hvis innstillingen til administrerende direktør Stig Slørdahl blir vedtatt må jeg derfor vurdere å bruke det eneste maktmidlet jeg har igjen – å si opp stillingen min og finne en ny jobb utenfor Helse Midt.

Dessverre tror jeg ikke at jeg kommer til å være alene. Jeg er redd for at sykehusene i regionen, særlig de mindre og mellomstore, kommer til å gå en langsom død i møte grunnet drenering av flinke fagfolk.

Med dette oppfordrer jeg primært hvert enkelt styremedlem til å tenke over konsekvensene av beslutningen dere tar i morgen.

Jeg oppfordrer også andre ansatte som går med samme tanker som meg om å ikke gå stille av. Vis at dere ikke kan gå god for en ledelse som ikke lytter. Hvis du sier opp grunnet Helseplattformen og velger en jobb utenfor Helse Midt, gjør dette helt tydelig.

Hvis jeg blir nødt til å finne meg en annen jobb, vil jeg på forhånd beklage til pasientene og kollegaene mine som står igjen. Jeg ønsker ikke noe annet enn å fortsette i jobben min, men dessverre ikke på de premisser som ledelsen i Helse Midt gir meg dersom innføringen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal ikke utsettes.