Gjer som Gud, bli menneske

foto
Julehøgtid: Vartdal kyrkje.