«Støynivået vart berre høgre og sterkare utover kvelden»

foto