Først vil jeg si at Tussa er en svært god bedrift for all framtid, og jeg er glad og stolt over at vi innbyggerne i Ørsta kommune er en av eierne, faktisk den største med 32,33%. For Ørsta kommune utgjør dette en verdi på ca 1,2 Mrd og for meg som en av 10 000 innbyggere i Ørsta, en verdi i Tussa på ca 120 000,-. Jeg håper at Ørsta kommune vil fortsette å være en eier også i framtida.

Jeg leser i Mørenytt 10. oktober 2022, at verdien på Tussa reduseres med 200 mill. Verdien før reduksjonen var satt til ca 4 Mrd, og en reduksjon på 200 mill utgjør da 5 % verdireduksjon. Så nå er verdien ca 3,8 Mrd.

Da Klp kjøpte seg inn i Tussa for 10 år siden var verdien av selskapet ut fra mine opplysninger i underkant av 3 Mrd etter emisjonen. I årsrapporten for 2021 er det angitt at verdien sommeren 2021 var ca 3,6 Mrd, dvs verdien er fortsatt 200 millioner høyere enn i fjor. Verdien av selskapet svinger, men ikke mye, og slik jeg ser det er det absolutt ingen grunn til krisemaksimering om den går ned 5%.

Siste 10 åra har verdien steget med ca 1-8% per år + utbetalt utbytte.

Men så kommer det som virker helt uforståelig for meg.

I siste avsnitt i ovennevnte artikkel i Mørenytt står det «At verdien på Tussa stuper med 200 millioner, betyr redusert utbetaling av Tussa-utbytte til eigarane – Ørsta og dei andre kommunane på Søre Sunnmøre, pluss Stryn kommune og Kommunal Landpensjonskasse».

Et verdifall på noen prosenter, og der verdien er høyere enn i fjor likevel, skulle på ingen måte hindre Tussa til å gi ut stabilt årlig utbytte, som også er ganske lavt allerede, ca 1,2% av selskapsverdien.

Vi var så heldige å ha Eldar Sætre, daværende konsernsjef i Equinor, på Næringskonferansen her i Ørsta. Han ble spurt fra salen om hvorfor betaler dere (Equinor) ut utbytte til aksjonærene når selskapet går med underskudd? Sætre svarte at det gjør vi fordi det er en del av den kontrakten vi har med eierne om å betale ut stabilt utbytte selv om resultatet i selskapet og verdien av selskapet svinger fra år til år. Equinor, tidligere Statoil, der vi norske statsborgere er hovedeier, har betalt stabilt årlig utbytte hvert år i hvert fall siden 2001.

Samtidig har verdien av selskapet i denne perioden endret seg svært mye og hele 3 ganger faktisk hatt verdifall på ca. 50%, 10 x verdifallet i Tussa.

Hvis Equinor kan, så kan også Tussa betale stabile utbytter til eierne. Selvsagt vil dette noen ganger kreve tiltak for Tussa som for andre selskaper, og dette verktøyet har selskapets ledelse, styre og eiere tilgjengelig. Mitt første innspill er å selge virksomheter utenfor kjernevirksomheten, og da vil jeg anbefale blant annet å selge Tussa Installasjon AS. Dette selskapet har vokst seg til et stort installasjonsselskap. Et installasjonsselskap hører slik jeg oppfatter det på ingen måte hjemme i et kommunalt eierskap. Jeg tror også at selskapet vil vokse og blomstre i privat eie. Lønnsomheten til selskapet indikerer også at det vil ha godt av et nytt hjem. Andre tiltak kan være å arbeide med lån, egenkapital og kostnader. Stabilt utbytte hvert år klarer også Tussa å få til, det er jeg helt sikker på.