Takk til ei engasjert landbruksnemnd

foto
Olianne Viddal og Endre Sætre. Foto: Rune Sæbønes