- Tilgjenge og frekvens må bli mykje betre enn i dag

foto
Gunnar Knutsen (V). Foto: Arkivfoto