- Tilgjenge og frekvens må bli mykje betre enn i dag