- Dette er historia om Bjarne Høidahl (f. 1916), ei historie så trist at ho nesten ikkje er til å tru