Blokkene vil rage over Garvarbuda og Ristegarden

foto