Krev stans i utbyggingsplanane på Ose etter funn av heidenske tempel

foto