– I ein situasjon der det vert naudsynt å evakuere, skal altså ein mann åleine handtere krisa