Flyttar torskeoppdrettsanlegg ein halv kilometer

foto