- Viss vi vil kan vi få bygt nytt symjeanlegg som vert ferdig til skulestart neste år

foto