I dag vert det full utrykking og evakuering på miljøstasjonen