Heidi Theresa frå Ørsta vert sjef for solkraft-selskap