foto
Øye stavkyrkje i Vang kommune i Valdres stammar truleg frå 1100-talet. Ho forsvann i 1747 då ei ny kyrkje vart vigsla. I 1930-åra fann ein element av stavkyrkja under golvet i nye Øye kyrkje. Stavkyrkja vart gjenreist og vigsla i 1965. Foto: Arkivfoto: Berit Roald / NTB / NPK

Volding set stavkyrkjehistoria i nytt lys