Lensmannen ønskjer at tilkomsten for den nye Coop-butikken på Ose skal vere mot Melsvegen og krysset Melsvegen/E39. Det kjem fram i ein uttale kring planane.

Lensmannen frårår at avkøyrsla nærast Osbrua vert nytta av kundar til den nye butikken som skal byggjast på nabotomta til Rema 1000.