Straumkrisa fører til at folk utan pipe kjøper vedomn

foto