Straumkrisa fører til at folk utan pipe kjøper vedomn