– Ein bom på vegen til kunstgrasbana vil gjere at mange sluttar med fotball