På opprenskingstokt langs kysten: – Nedslåande rekord

foto