– Det er ei formidabel overføring av pengar frå distrikta til staten

foto