– Vil gje reduksjon av livsviktig helsetilbod og tryggleik til over 50 000 menneske