Samarbeidet skar seg, men vindraumen er ikkje lagt død

foto