I sommar har Ruben spelt inn musikk i Gamle Skrivergarden

foto